پرۆژەكان

 • ئیمپایەر

  شوقەکانی رۆیال ستی پێک هاتووە لە 32 تاوەر کە هەر تاوەرێک 10-12 نهۆم پێک هاتووە . شوقەکان سێ جۆرن : A.B.C کە کۆی شوقەکان 804 شوقەیە شوقەکانی A , B : رووبەریان 175 متر شوقەكانی فەیسی A.B لە 11 نهۆم پێك هاتوون كە لە هەر نهۆمێك 2 شوقە هەیە بە ڕووبەری 1765 متر وە نهۆمی كۆتایی باڵەخانەكە پێك هاتووە لە شوقەیەكی دۆبلێكس بە ڕووبەری 350 مەتر. شوقە بە رووبەری 175 متر پێک دێت : 3 ژووری خەوتن ژووری پێشوازی چێشتخانە 3 حمام و توالێت بالكۆن شوقەکانی فەیسی C : رووبەریان 275 متر شوقەکانی فەیسی C لە 11 نهۆم پێك هاتووە كە لە هەر نهۆمێك 4 شوقە هەیە بە ڕووبەری 274 متر وە نهۆمی یەكەم شوقەی دۆبلێكس شوقە بە رووبەری 274 متر پێک هاتووە : 3 ژووری خەوتن ژووری مێوان چیشتخانە 2 بالكۆن

  درێژە

 • تاوەرە کانی کواترۆ شووقە 4+1

  تاوەرە کانی کواترۆ شووقە 4+1

  درێژە

 • تاوەرە کانی کواترۆ شووقە 3+1

  تاوەرە کانی کواترۆ شووقە 3+1

  درێژە

 • تاوەرە کانی کواترۆ شووقە 2+1

  تاوەرە کانی کواترۆ شووقە 2+1

  درێژە

 • تاوەرە کانی کواترۆ شووقە 1+1

  تاوەرە کانی کواترۆ شووقە 1+1

  درێژە

 • دريم ستي

  دريم ستي

  درێژە

 • یرۆژەی امپایر وینگك

  یرۆژەی امپایر وینگك

  درێژە

 • تاوەرە کانی کواترۆ

  تاوەرە کانی کواترۆ

  درێژە