فرۆشتن لە تاوەرە کانی کواترۆ, #159

Add to favorites

باسکردن

هەلێکی ناوازە شووقە ی فە رشکراو بۆ فرۆشتن لە تاوەرە کانی کواترۆ
یەك ژووری نوستن - هۆل – مە تبەخ –حەمام - بەلەکونە

سەیرکردنێکی گشتی

ناونیشان quattro towers erbil

مەبە ست:   کرین  

جۆر:   شووقە  

شار: Erbil

ڕووبە ر:   50-100 مەنتر چوار گۆشە  

لێهاتووی وتوانا:   -  

حەقی خاوە نداریە تی:   وەکیل  

: 512

 

كهرباء

No Efficiency


No Gas

شوێنی خانووبەرەکە

معرض الصور


YourReview

LoginToReview

Facebook comments


سەیرکردنێکی گشتی

ناونیشان quattro towers erbil

مەبە ست:   کرین  

جۆر:   شووقە  

شار: Erbil

ڕووبە ر:   50-100 مەنتر چوار گۆشە  

لێهاتووی وتوانا:   -  

حەقی خاوە نداریە تی:   وەکیل  

: 512

 

بریکار

فۆڕمی پرسیارکردن