فرۆشتن لە تاوەرە کانی کواترۆ, #159

Add to favorites

باسکردن

هەلێکی ناوازە شووقە ی فە رشکراو بۆ فرۆشتن لە تاوەرە کانی کواترۆ
یەك ژووری نوستن - هۆل – مە تبەخ –حەمام - بەلەکونە

سەیرکردنێکی گشتی

ناونیشان quattro towers erbil

مەبە ست:   کرین  

جۆر:   شووقە  

شار: Erbil

ڕووبە ر:   50-100 مەنتر چوار گۆشە  

لێهاتووی وتوانا:   -  

حەقی خاوە نداریە تی:   وەکیل  

: 180

 

كهرباء

No Efficiency


No Gas

شوێنی خانووبەرەکە

معرض الصور


YourReview

LoginToReview

Facebook comments

بریکاری عەقاڕاتەکانی تر

 • بۆفرۆشتن لە تاوەرە کانی کواترۆ 

  300x200
  empty
  کرین
  وەکیل
  Featured

  quattro towers erbil

  جۆر شووقە

  ڕووبە ر زیاترلە 100 مەترچوار گۆشە

  حەمامەکان -

  هەلێکی ناوازە شووقە ی فە رشکراو بۆفرۆشتن لە…

  درێژە


سەیرکردنێکی گشتی

ناونیشان quattro towers erbil

مەبە ست:   کرین  

جۆر:   شووقە  

شار: Erbil

ڕووبە ر:   50-100 مەنتر چوار گۆشە  

لێهاتووی وتوانا:   -  

حەقی خاوە نداریە تی:   وەکیل  

: 180

 

بریکار

فۆڕمی پرسیارکردن