عقارات: 14

   

 • زەوی بۆفرۆشتن 

  300x200
  empty
  کرین
  وەکیل
  Featured

  32 park erbil

  جۆر شووقە

  ڕووبە ر کەمتر لە 50 مە ترچوار گۆشە

  حەمامەکان -

  زەوی بۆفرۆشتن لە 32 پارك مەسا‌حەی 250 م روی رۆژهەلان …

  : 6 درێژە

 • فرۆشتن - تاوه‌ره‌کانی زانیاری 

  300x200
  empty
  کرین
  وەکیل
  Featured

  zanyari tower erbil

  جۆر شووقە

  ڕووبە ر 50-100 مەنتر چوار گۆشە

  حەمامەکان -

  true

  هەلێکی ناوازەی وەبەرهێنان شووقەی بۆفرۆشتن لە…

  : 16 درێژە

 • شووقە بۆفروشتن له ستار تاوه‌رس 

  300x200
  empty
  کرین
  وەکیل
  Featured

  star tower erbil

  جۆر شووقە

  ڕووبە ر زیاترلە 100 مەترچوار گۆشە

  حەمامەکان -

  true

  بەرەوپێشچوون و وەبەرهێنان لە ناوازەترین شوێن…

  : 15 درێژە

 • شووقە بۆ کرێ 

  300x200
  empty
  کرین
  وەکیل
  Featured

  quattro tower erbil

  جۆر شووقە

  ڕووبە ر زیاترلە 100 مەترچوار گۆشە

  حەمامەکان 2

  2truetruetruetruetruetruetruetrue

  هەلێکی ناوازە شووقە ی فە رشکراو بۆکرێ لە تاوەرە…

  : 35 درێژە

 • شووقە ی فە رشکراو بۆکری 

  300x200
  empty
  کرین
  وەکیل
  Featured

  Empire royal erbil

  جۆر شووقە

  ڕووبە ر زیاترلە 100 مەترچوار گۆشە

  حەمامەکان -

  true

  شووقە ی فە رشکراو بۆکری لە امپایر رویال  بۆزانیاری…

  : 22 درێژە

 • شووقە بۆفروشتن 

  300x200
  empty
  کرین
  وەکیل
  Featured

  Empire Wings erbil

  جۆر شووقە

  ڕووبە ر زیاترلە 100 مەترچوار گۆشە

  حەمامەکان -

  truetruetruetruetrue

    خستنە ڕووی شووقە ی ئیمپایر وینگك بۆفروشتن…

  : 6 درێژە

 • زەوی بۆفرۆشتن 

  300x200
  empty
  کرین
  وەکیل
  Featured

  32 park erbil

  جۆر شووقە

  ڕووبە ر زیاترلە 100 مەترچوار گۆشە

  حەمامەکان -

  true

    زەوی بۆفرۆشتن لە 32 پارك مەسا‌حەی 200 م روکن…

  : 24 درێژە

 • کرێ لە تاوەرە کانی کواترۆ 

  300x200
  empty
  کرین
  وەکیل
  Featured

  quattro tower erbil

  جۆر شووقە

  ڕووبە ر 50-100 مەنتر چوار گۆشە

  حەمامەکان 1

  1true

  هەلێکی ناوازە شووقە ی فە رشکراو بۆکرێ لە تاوەرە…

  : 20 درێژە

  بریکارەکان

  کرین یان کرێ

  بریاربدە کە کاتی فرۆشتن یە کەکەتە لە رێ ی وە رکرتنی زانیاری خانوبە رەو لێك دانە وە ی بازار

  زیاتر

  ئێمە رێنمویت دە کە ینی یە کە ی نیشتە جێبوون

  پە یوە ندیمان پیوەبکە ، یارمە تیت دە ین لە دیتنە وەی باشترین یە کە

  زیاتر

  ڤیدیۆ ی پرۆژەکان

  ناساندن دەری پرۆژەکان

  زیاتر

  تایبە تمە ندی کومە لگای نیشتە جێبوون

  8تایبە تمە ندی کومە لگای نیشتە جێبوون 

  زیاتر

  کۆتا بلاوکراوەی هە فتانه

  کۆتا بلاوکراوەی هە فتانە.

  زیاتر

  رێنمای کردنی خانووبەره

  رێنمای کردنی خانووبەرە

  زیاتر